כפר ילדים ונוער ״אהבה״

“חזון הכפר הוא להקנות לילדים, בני נוער וצעירים את הזכות לחיים, לחינוך, להגנה, להתפתחות, להעצמה אישית, לפיתוח מיומנויות וכישורים ולרמת חיים טובה יותר. להביא את בוגרי הכפר למצב בו יוכלו לתפקד בצורה עצמאית בעלת שיקול דעת, עם הכלים הדרושים לפרוץ את מעגל המצוקה, ויתפקדו כאזרחים בעלי קודים תרבותיים ונורמות חברתיות תקינות.

כל זאת על ידי מתן טיפול נפשי ופיזי, מתן הזדמנויות וחוויות מתקנות, העצמת יכולות וכישורים להעלאת הדימוי ויכולת ההתמודדות ומתן כלים חינוכיים וחברתיים להתמודדות בחברה הנורמטיבית.

חזוננו הוא להמשיך להתפתח ולפתח מענים טיפולים וחינוכיים, ולהמשיך להוות מרכז מקצועי המוביל פתרונות, חשיבה, פיתוח ועשייה בתחום ילדים, נוער וצעירים בסיכון ומשפחותיהם”.

מספר מעגלים לטובת אהבה
0 +
מספר ילדים בטיפול
0 +
שנות פעילות
0 +

הכירו את החיים אצלנו בכפר

משפחתונים/פנימייה טיפולית

פנימיות היום

פרויקט פוסט אשפוזי

חינוך ב"אהבה"

מרכז החירום הצפוני

בתים חמים לבני 18+

ההיסטוריה של ״אהבה״

 

בשנת 1914, מספר נשים ציוניות, החליטו להקים בית תמחוי עבור ילדים יהודים טעוני טיפוח בעיר ברלין אשר החל לשמש כמקלט עבור ילדים יהודים. בשנת 1922 בית התמחוי משנה את ייעודו והופך לפנימייה לילדים תחת השם “בית אהבה”. ביאטה ברגר, אחות במקצועה נבחרת לנהל את המקום.

עם עלייתו של היטלר לשלטון בשנת 1933, מבינה ביאטה ברגר כי עליה לנקוט בצעדים למען ילדי אהבה. ביאטה עולה לארץ ורוכשת אדמות בישראל, עליהם הוקם בית אהבה בישראל. במסגרת פעילותה מצילה ביאטה 300 ילדים ובני משפחה אשר קרוביהם נספו בשואה.

משנת 1960 הכפר משנה פעם נוספת את ייעודו והופך לפנימייה לילדים בסיכון שהוצאו מבתיהם בשל בעיות סוציו אקונומיות קשות או מקרי סעד שונים. בשנת 1991 תחת ניהולה של עופרה מאירסון מאומצת בכפר שיטת העבודה במשפחתונים, במסגרתה זוגות נשואים עוברים לגור עם ילדיהם בפנימייה ומהווים מודל לבית תקין בעבור ילדים ובני נוער בסיכון.

בשנות האלפיים ממשיכה מגמת ההתרחבות בכפר ונבנות בו פנימיות יום טיפוליות ופרויקט 18+ הכולל ארבעה בתים חמים לבוגרי הכפר ולצעירים חסרי עורף משפחתי,.

בשנת 2008 זוכה העמותה במכרז להפעלת מרכז חירום לילדים בסיכון מאזור הצפון.

הצצה לפעילויות שלנו

הצוות שלנו

מנהלת מרכז החירום

מנהלת משאבי אנוש, ארגון ומינהל

עינת קפון

מנהלת בית ספר "אהבה" 

ראש הצוות הטיפולי

מנהלת הפנימיה