המשפחתונים של "אהבה"

בעשרים השנים האחרונות פועלת הפנימייה בכפר במסגרת מודל "משפחתוני". מודל זה דואג לילדים החל מהצרכים הפיזיים וכלה בצרכים הנפשיים  המבוססים על קשר בינאישי עם מבוגר משמעותי .

שגרת היום מתבצעת בתוך המשפחתון, בשעה שהמדריכים נעזרים בכלל השירותים הפנים ארגוניים של הכפר כדי לספק את צרכי הילדים ובהם: מערך טיפולי, מערך חוגים, פעילויות חברתיות, חינוך ותרבות, מערך מתנדבים, שיעורי עזר, מטבח, מרפאה ועוד.

מדריכי המשפחתונים אינם מהווים תחליף להוריהם הביולוגיים של החניכים ולכן אנו עושים ככל יכולתנו במטרה לגייס את ההורים להליך הטיפולי, מתוך ההבנה כי שילובם יסייע לסיכויי ההצלחה.