טיפול משפחות

הוצאת ילד מהבית מהווה צעד משמעותי לילד ובני משפחתו, היא משפיעה על המערכת המשפחתית וכן בעלת השפעה רגשית וחברתית . פרויקט קשר משפחתי פועל מתוך מטרה לחזק את הקשר שבין ילד,-הורה -פנימייה באמצעות יצירת חוויות חיוביות.

בקרוב!

האתר החדש...

בקרוב! האתר החדש