טיפול פרטני

הטיפול הפרטני באהבה הינו חלק משמעותי מליבת העשייה להגשמת החזון והמטרות: בתחילת שנה, בונה הצוות הגרעיני של כל ילד (עו"ס רכז מדריך ) המכתר את הילד, תוכנית טיפול מותאמת אישית. תוכנית הטיפול תכלול מדדים שעליהם נבקש לעבוד יחד עם הילד.

לכל ילד יותאם טיפול אישי, פעם/פעמיים בשבוע. הטיפול יכול להתקיים על ידי איש ממקצוע רלוונטי, תראפיסט, פסיכולוג, עו"ס קליני. תהליכי השיפול בטיפול הפרטני ימדדו לאורך השנה ובסופה באמצעות מערכת מיוחדת