לזכרם

מיכה לוינשטיין ז"ל
(1936-2022)

חבר הוועד המנהל ויו"ר ועדת בנייה, עמותת "אהבה" (2014-2022)

יעקב (ג'קי) אבן ז"ל
(1951-2023)

חבר ויו"ר הוועד המנהל, עמותת "אהבה" (2014-2022)