עמית טפר

עמית טפר, ראש הצוות הטיפולי

amitt@ahava-v.org.il