תוכניות מוגנות

תוכנית התערבותית מערכתית שמטרתה ליצור אקלים חברתי מצמצם אלימות ומעודד הידברות המכוון להתמודדות עם תופעות של  הצקות, הטרדות ובריונות. התוכנית שמה את הדגש על העצמה אישית המחזקת את החניך, מעלה את בטחונו ומאפשרת לו לו לשפר התנהגויות בלתי נאותות .

התוכנית מתנהלת תחת מעקב מחקרי הנעשה בשיתוף פעולה וסיוע פרופ' רמי בנבנישתי וד"ר שלהבת עטר שוורץ.